DwtC

Kaupungin kanssa asujat – Lapset ja nuoret osallistuvina asukkaina on Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen (2011-2015) hanke, joka kuuluu tutkimusohjelmaan Asumisen tulevaisuus. Hanketta johtaa professori Sirpa Tani Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa syvällistä ymmärrystä lasten ja nuorten tavoista olla vuorovaikutuksellisessa suhteessa asuinympäristönsä kanssa. Tutkimuskaupunkeja ovat Oulu, Helsinki ja San Francisco. Tutkimusteemoihin kuuluvat:

  • Kasvatuksen sosiomateriaaliset kontekstit
  • Tilan haltuunoton strategiat ja taktiikat
  • Oppimisen maantiede ja paikan pedagogiikka

Dwelling with The City – Children and young people as participating residents is a four-year (2011-2015) research project funded by the Academy of Finland as part of its research programme The Future of Living and Housing. The principal investigator is Professor Sirpa Tani at the Department of teacher education in the University of Helsinki (Finland). The objective of the project is to produce in-depth understanding of the ways in which young people grow co-existing with their everyday life environments. The cities as sites of research are Oulu, Helsinki and San Francisco. Research themes include:

  • The sociomaterial contexts of education
  • Strategies and tactics of appropriating space
  • Geography of learning and pedagogy of place

Advertisements